juiz-706x410Een rechter kan een zaak van iemand enkel met rechtvaardigheid beoordelen als hij het proces tot op de bodem kent en de details van de gebeurtenissen kent.
Wanneer het gaat om een menselijke rechter, verzamelt hij de informatie die gegeven werd door middel van de getuigen en geeft hij het vonnis. In dit geval bestaat er een mogelijkheid dat de beslissing onrechtvaardig is, gezien het feit dat de mens faalt en het slachtoffer kan zijn van de corruptie van anderen. Maar, wanneer we het over God hebben, dan bestaat het niet dat wij een onrechtvaardig vonnis krijgen, Hij kent immers wat er in ons en in de andere mensen is en alles wat er in ons omgaat. De Allerhoogste heeft geen getuigen noch bewijs nodig om onze zaak te beoordelen, omdat Hij Zelf Getuige is van alles wat er op de Aarde gebeurt, en kenner is van al onze werken.
Maar er is slechts één ding dat de capaciteit heeft om Zijn Hamer in ons voordeel te doen slaan: de manifestatie van ons geloof. Het geloof rechtvaardigt ons voor God. Wij zijn enkel rechtvaardig voor Hem wanneer wij gebruik maken van ons geloof, zoals er geschreven staat:

“…en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven.” (Hebreeën 10:38).

Hierom wenden wij ons, door middel van het geloof, tot de Rechtvaardige Rechter. Hij is De Enige die in staat is om onze zaak rechtvaardig te beoordelen, omdat Hij ook de Enige is die alle dingen weet. Er is geen omstandigheid, mens of duivel die de Hemelse Gerechtigheid, in het leven van degenen die zich ertoe wenden en zich eraan onderwerpen, kan verhinderen. Alleen wij kunnen de verwezenlijking van deze Gerechtigheid in ons leven verhinderen, als wij beslissen om geen gebruik te maken van de kracht van het geloof, vertrouwend op de falende gerechtigheid van de mens.
Met dank aan: Pastor Marcos Tercio