gavelDeze drie-eenheid van woorden toont de manifestatie van de Heilige Drie-eenheid.
Rechtvaardigheid – manifestatie van God-de-Vader;
Genade – manifestatie van God-de-Zoon;
Geloof – manifestatie van God-de-Heilige Geest.
Natuurlijk is er maar één God, maar zoals de mensen ook een drie-eenheid is: lichaam, ziel en geest, en ook maar één persoon is, zo kunnen wij, op een hele beperkte wijze, ook een idee hebben van het mysterie van de Heilige Drie-eenheid.
Als wij ons goed focussen op de essentie van rechtvaardigheid, genade en geloof, dan zullen wij de Goddelijke Grootheid ontdekken die beschikbaar is voor allen.
De mensheid is het enige schepsel dat een gevoel voor rechtvaardigheid in zich draagt. Wanneer een crimineel een verrader ontdekt, dan neemt hij het recht meteen in eigen handen.
De genade maakt ook deel uit van het menselijk ras, daarom lijdt het ook mee met degenen die op deze aarde lijden.
Het geloof, ook al is het niet in de Énige God, is gelijk voor iedereen. Wie kan leven zonder geloof? Welke professional, in welk gebied hij ook moge werken, maakt geen gebruik van geloof in technische kennis om zijn werk uit te kunnen oefenen. Het geloof is de zekerheid die aanwezig is in het leven van allen.
Wij concluderen dus dat rechtvaardigheid, genade en geloof signalen zijn van het beeld en gelijkenis van God die de mens, ook al is hij gevallen, met zich mee draagt.
Volgens de Here Jezus manifesteerden zelfs de farizeeërs, op een zekere wijze, rechtvaardigheid. Maar niet zoveel als verwacht werd.
“…Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan” (Matteüs 5:20)
Feit is: niemand zal het Koninkrijk van de Hemelen ingaan als zijn gedrag niet overeenkomt met de Hemelse rechtvaardigheid.
Het belijden van Jezus als Verlosser is niet genoeg als de rechtvaardigheid, genade en geloof niet uitgeoefend worden.
Bisschop Edir Macedo