joelhos-706x432Jezus is als een soort badmeester geweest op een zonnige zondag op het strand. Maar na de schrik van verdrinking, komen de risico’s weer. Dit is het hoofdprobleem van de christenen. Ze willen Hem als dienaar en niet als Heer. Ze gebruiken Hem voor hun eigen behoeftes en zijn geen dienaren van Zijn wil.
Beste lezer, wat voor soort persoon is Jezus voor u geweest? Redder of Heer?
Jammer genoeg werd Hij op een onrechtvaardige en wrede manier, geweigerd als Heer. De mensen wilden niet hun eigen wil opgeven, zelfs al moesten ze hierdoor leven met hun oude en vernietigde leven. Ze willen schoon zijn, maar niet de varkensstal vol varkens verlaten. En ze hebben zelfs het lef om Zijn beloftes te citeren, alsof dat iets oplost.
Niet eens hun ellende heeft hun doen ontwaken uit de slaap van de eeuwige dood.
Hierdoor draagt u de geest van de oude profeten en hypocrisie in uzelf.
Is het mogelijk dat u doorgaat met fouten en zondes en uit de Heilige Geest wordt geboren? Nee, het is niet mogelijk. Wat is het verschil tussen hen en de andere religieuzen?

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? (Matteüs 23:33)

Mijn advies voor de ware dienaren is: behoud het geweten puur, zodat jullie geloof niet hypocriet zal zijn en jullie niet gezien zullen worden als adderengebroedsel.
Bisschop Edir Macedo