Wat kunnen we nog meer onderwijzen over Abraham dan wat we al hebben onderwezen?
Maar er is iets dat weinigen hebben geleerd in de vele voorbeelden van het leven van geloof van deze held: hij werd een referentie van de Levende God op Aarde.
Wanneer er over God gesproken wordt met de mensen, dan blijft het onderwerp onduidelijk.
Per slot van rekening heeft een ieder zijn eigen god beschouwd.
In het sportgebied, verafgoden de gekken hun idolen.
In de wereld van muziek, verafgoden de gekken de zangers.
Kortom, in elk gebied van succes is er altijd een god die aanbeden wordt door de populaire passie.
Elke afgoderij heeft zijn eigen god.
Hoe kunnen we de Énige en ware Here God afscheiden van de anderen?
En hoe kunnen we een kind van God onderscheiden van de afgodendienaars?
Het woord “God” betekent Iemand die aanbeden wordt.
Het kind aanbidden, is afgoderij.
Welk mens, dier of ding dan ook aanbidden, is afgoderij.
Daarom betekent het heel weinig en, praktisch, niets om in God te geloven.
Het Abrahamisch geloof heeft de bedoeling van in God geloven veranderd.
Zijn relatie met de Onzichtbare God leert ons dit.
Wanneer we de God van Abraham aanroepen, dan zijn wij, op een intelligente manier, gedefinieerd in ons geloof aan de Heer die Zich openbaarde aan Abraham en die hem beloftes maakte die Hij tot in de kleinste details ook is nagekomen.
Welke god heeft, onder alle religies, hetzelfde gedaan met zijn volgelingen?
Kent iemand een andere god die zijn beloftes is nagekomen zoals de God van Abraham dat deed?
Alleen Hij eert en blijft, Abraham en zijn kinderen van geloof, eren.
Abraham werd méér dan de zegen zelf.
Hij was, is en zal altijd de referentie van God op de gehele Aarde zijn.
Wanneer ik, in de Naam van de Here Jezus, bid en mijn gedachtes richt op de God van Abraham dan wordt mijn geloof opgewekt.
Wanneer ik de God van Isaak opnoem, dan verhoogt mijn geloof.
Wanneer ik mijn concentratie volmaak door mij te concentreren op de God van Israël, dan begint het bloed van het geloof te koken en dan vergeet ik dat ik op de wereld ben.
Wanneer ik het geloof gebruik in de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Israël, dan is het alsof ik de trap van het geloof beklim en ik voor de Troon van de Almachtige kom.
Ervaar dit voor uzelf.
Toen hij de profeten van Baäl uitdaagde, wist de profeet Elia dat zijn leven op het spel stond. Als zijn gebed geen onmiddellijk antwoord zou hebben, dan zou hij gedood worden. Dus, bad hij:
“HERE, God van Abraham, Isaak en Israël, heden moge bekend worden, dat Gij God zijt in Israël, en dat ik uw knecht ben, en op uw bevel al deze dingen doe” (1 Koningen 18:36) NBG ’51.
Zijn gebed duurde nog geen 20 seconden en het vuur daalde neer.
De glorieuze manifestatie van de Eeuwige en Énige God, die onbekend is onder de naties, begon met Abraham.
Abraham onderwijst dat er geen grenzen bestaan in de veroveringen door het geloof;
Dat men geen moeite dient te besparen om het intelligente geloof te gebruiken;
Dat de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de Stem van God zijn kruis was vanaf het begin dat hij met de Almachtige begon te lopen.
Door hem leren wij dat de grootte van het geloof gemeten wordt door de grootte van het offer.
Door hem leren wij om door het geloof te leven.
Door hem leren wij om het geloof af te scheiden van de emotie en de gevoelens van het hart.
Door hem leren wij om te offeren.
Door hem constateren wij het bestaan van de Eeuwige God de Schepper.
Bisschop Edir Macedo