shutterstock_387122728-706x471

“Weet daarom heden en neem het ter harte, dat de Here de enige God is in de hemel daar boven en op de aarde hier beneden, er is geen ander”.
Deuteronomium 4:39

Tegenover zoveel wonderen die God in ons leven heeft verricht, kunnen wij tijdens het reflecteren in onze harten, door het rationele geloof te gebruiken, de overtuigingen bevestigen dat GOD DE ENIGE GOD IS!
Ester Bezerra