Ik was twee jaar getrouwd en liep achter met mijn tiendes, leningen en huur. Ik bleef sterk in het geloof, was me bewust van Zijn beloftes, maar wist niet hoe ik ze waar kon maken in mijn leven.
Aangezien mijn maag niet klaagde, was mijn geloof lui. Goed of slecht, we hadden altijd ons dagelijks brood. Ik bleef werken in de hoop dat ik op een dag mocht genieten van het beloofde land.
We waren blij, trouw aan God, bleven in het geloof, hadden een zuiver geweten en leefden niet in de zonde. Op deze manier leefden wij van dag tot dag.
Op een donderdag rond een uur of zeven, kwam ik thuis. De gedachte om met Esther te zijn gaf me de kracht om de volgende saaie werkdag aan te gaan. Ik wist dat het weekend eraan kwam en dat betekende dat wij meer tijd met elkaar konden doorbrengen. Dit maakte ons middelmatige leven goed.
Opeens, bracht een vonk opstand in mij voort.
– Edir heb je wat geld? Ik moet morgen naar de supermarkt gaan.
– Esther, ik heb geen geld meer. Ik gaf jou alles wat ik had. Om eerlijk te zijn, is het enige geld dat ik nog over heb voor mijn buskaart naar het werk morgen. Ik heb niet eens genoeg om terug te komen van het werk. Ik rekende erop dat jij mij zou ophalen op jouw weg naar huis.
– Maar we hebben geen voedsel meer in huis. De koelkast is leeg. Het enige dat we hebben is eieren en water.
Onmiddellijk kwam er woede in me op. Ik voelde een haat en een opstand tegen die situatie. Mijn bloed kookte.
Toen werd ik wakker van mijn religieuze slaap en begon ik van God te vereisen wat Hij had beloofd.
Dit is absurd!…
Ik nam Esthers hand, nam een Bijbel en ging naar onze slaapkamer. Terwijl wij knielden bij het bed, opende ik de Bijbel, plaatste mijn vinger op Maleachi 3:10 en vroeg:
– Heer is dit waar of vals? Heeft U dit echt gezegd of werd dit door een man bedacht? Hoe kan ik dat weten?
Ik volg u al acht jaar lang en heb altijd gehoord dat de Heer de vensters van de hemel zal openen, enzovoorts. Maar tot nu toe heb ik hier alleen maar over horen praten. Ik heb dit in niemands leven zien gebeuren…
Op dit moment zit ik in de problemen en ik heb niemand om naar toe te gaan. Heer, als U mij niet beantwoordt, hoe kan ik dan blijven geloven in Uw Woord? Vergeef me mijn brutaliteit, maar is dit de waarheid of niet?
Heer ik weet dat U op dit moment naar ons kijkt. Dus als dit waar is, dan wil ik morgen een antwoord ontvangen!
Bovendien, Jezus, heeft U beloofd dat als twee mensen iets eenparigs vragen dat het hun geschonken zal worden door Uw Vader… Matteüs 18:19.
Dus, laat Uw Woord tot stand komen!
De volgende middag kwam ik thuis vol van blijdschap en met tassen vol boodschappen. Maar eerst ging ik naar de kerk die ik bezocht om al mijn achterstallige tiendes te geven.
Sindsdien heb ik mijn huis nooit gebrek aan geld gehad. En we hebben gezien wat we voorheen nooit zagen, de vensters van de hemel geopend worden. Het is simpelweg buitengewoon.
De God van Abraham, Isaak en Israël, mijn God, is oneindig groot! Niet alleen in onze levens, maar in de levens van miljoenen over de gehele wereld.
Maar het begon allemaal met een slechte situatie die tot opstand leidde.
Deze ervaring leerde mij het verschil tussen religieus zijn en een veroveraar zijn. Zolang ik vasthield aan de religieuze gewoontes, bleef ik hopen dat mijn Vaders beloftes uit de lucht zouden vallen. Maar toen ik eenmaal mijn geloof vastpakte en een alles-of-niets houding aannam, of God bestaat of Hij bestaat, werd ik genezen van die anemie, van het religieuze geloof.
De waarheid is, dat als Aardse zaken mij kunnen verslaan, hoe zit het dan met de geestelijke zaken? Hoe kunt het Koninkrijk Gods bereiken als u niet vastbesloten, gewelddadig en dapper bent?
“Als gij met voetgangers loopt, maken zij u moede; hoe zult gij dan een wedloop beginnen met paarden? In een vredig land voelt gij u niet veilig; hoe zult gij het dan maken in de pronk van de Jordaan?” (Jeremia 12:5) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo