seducao2“Toen wierp Abram zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem: Wat Mij aangaat, zie, mijn verbond is met u, en gij zult de vader van een menigte volken worden; en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaän, tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn.
Voorts zeide God tot Abraham: En wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden, gij en uw nageslacht, in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij zult houden tussen Mij en u en uw nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is besneden worde; gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen Mij en u” (Genesis 17:3-11) NBG ’51.
Toen God voorstelde om een verbond met Abram te maken, maakte Hij ook wonderbaarlijke beloftes, maar Hij had één eis: de besnijdenis! Dit was een teken dat Abram zou herinneren aan zijn verbond met God. Met andere woorden, hij zou zijn seksuele impulsen moeten controleren en weten dat seks, binnen de regels die door God vastgesteld zijn, iets rein en puur is. Het kind dat uit de belofte geboren zou worden, zou een resultaat zijn van zijn relatie met Sara en niet een buitenechtelijke relatie. Zolang Abram zich hield aan zijn deel van de afspraak, zou God met hem zijn.
We leven in een tijd waar seksuele perversie toont hoe ver de mensheid is afgeweken van God, vooral omdat we horen van zo veel dingen die er plaatsvinden. Man met man, vrouw met vrouw, man met dier, partnerruil en andere dingen waarvan we geen idee hebben.
De duivel vond de perfecte manier om degenen die op het altaar zijn te doen vallen. Aangezien hij hun geloof niet kan vernietigen, vond hij een manier om de mens zijn verbond met God te doen breken. Daarom valt hij het liefdesleven aan van de mensen. We kunnen zelfs zover gaan om te zeggen dat de deur van de hel LIEFDE heet – niet ware liefde, maar de ‘gevoelens’ die de mensen ertoe drijven om gruwelen te doen op zoek naar seksuele pleziertjes.
Hoe kunt u het geloof stelen van de pastor, bisschop, helper of iemand die uit God geboren is?
De duivel heeft een manier gevonden om dat te doen en hij heeft velen ertoe geleid om een dubbel leven te leiden, met de gedachte dat niemand ooit achter hun “geheimen” zal komen. Ze doen zich voor als een bepaalde persoon in de kerk en in de samenleving, maar achter gesloten deuren houden ze van losbandigheid, fantasieën en denken dat al het “goede” dat zij voor God doen hun fouten zal rechtvaardigen. Maar de waarheid is dat God niet meer met hun is sinds de tijd dat zij hun verbond met hem braken.
Degenen die hun verbond met God willen behouden, dienen zichzelf te beschermen en hun leven aan Hem over te geven. Degenen die getrouwd zijn, dienen goed voor hun partner te zorgen en degenen die vrijgezel zijn, dienen hun lichaam als de tempel van de Heilige Geest te bewaren. Verleidingen zullen komen, maar het is niets wat een koude douche niet snel oplost!
Het is van uiterst belang dat wij, van elke situatie die ons relatie met God in gevaar brengen, wegrennen. Als God, in de tijd van Abraham, hem vroeg om zich te laten besnijden, stel u zich dan voor wat Hij vandaag de dag aan ons zou vragen?
Met dank aan: pr. Walber Barboza