shutterstock_384995470-706x471“Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen.”
– Spreuken 14:30

De persoon die de aanwezigheid van God in zijn leven heeft, heeft stralende ogen, brengt vrede over en wordt vervuld door het geloof. Maar de jaloersen leven door op andermans leven te letten en verlangen ernaar om steeds meer dingen te hebben. Hierdoor worden ze getroffen door vreselijke ziekten.
Ester Bezerra