De Here Jezus kwam niet voor de hypocrieten, maar voor degenen die verloren in de zonde zijn en in hun binnenste zit er een aanroeping, een verlangen om God te dienen, om zich te reinigen. Het zijn deze mensen die, wanneer ze eenmaal gereinigd zijn, rechtvaardige offerandes zullen brengen. God is geïnteresseerd in de aanbidding van mensen die Hem ware offerandes presenteren die een liefelijke geur hebben.
Heeft u al eens met iemand gesproken die een slechte adem had? Hoe reageerde u? Ik probeer een manier te vinden om afstand te scheppen, omdat het heel slecht is, de geur is echt vies. Ik heb de moed niet omdat tegen de persoon te zeggen, maar ik zoek een manier om me te distantiëren, omdat ik slechte adem niet kan verdragen. Noch om het te ruiken of om het te hebben en anderen ermee te storen.
Hetzelfde gebeurt met de offerandes die wij aan God presenteren, omdat ons leven een offerande is. Zoals de Here Jezus een offerande voor God was, zijn wij ook een offerande voor Hem, omdat wij het voorbeeld van de Here Jezus volgen.
Dat gebeurde met Noach.
Noach was zo vervuld van dankbaarheid, vanwege het feit dat hij en zij familie gered waren, dat hij, meteen nadat hij uit de Ark stapte, een altaar bouwde en reine dieren aan de Heer offerde. Toen hij zijn offerande presenteerde, rook de Heer de geur van dat offer en zei meteen tegen Zichzelf: “Ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens…” (Genesis 8:21) NBG ’51. Op dat moment zegende Hij Noach en zijn kinderen, zeggende: “Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde…” (Genesis 9:1) NBG ’51.
God sloot een verbond met Noach, vanwege de immense dankbaarheid die Hij toonde voor zijn offer.
Heeft u er al eens over nagedacht wat voor soort offerande aan God behoort?
De offerande die Abel presenteerde behaagde God en rechtvaardigde Abel.
Noach presenteerde offers van reine dieren, omdat de onreine dieren een vieze geur voortbrachten.
Jezus was de Offerande die op Golgotha aan God werd gepresenteerd, en God-de-Vader rook die parfum.
En u? En ik? Wat voor geur geeft onze offerande af? Geven wij de aangename parfum van de Here Jezus af of de vieze geur van een slechte adem?
Veel mensen vragen me wat mij geheim is.
Weet u wat mijn geheim is? Één van hun?
Mijn leven dient om zielen te redden. Ik leef om zielen te redden, om mijn God te dienen. Ik geloof dat zolang wij op deze Aarde zijn, wij nog een grote kans hebben om zoveel mogelijk zielen te redden, en ik kan geen tijd verspillen. Zolang ik hier ben, wil ik mijn beste geven zodat mijn Heer verheerlijkt wordt en zielen gered worden.
God heeft ons gered om te redden. En zelfs u, die geen enkele titel in de kerk heeft, maar uit God bent geboren, uw hoofdmissie dient te zijn om zielen te redden. Zij het doormiddel van offerandes, evangelisatie, het bezoeken van de zieken, gevangenen en wezen enz. Omdat het leven van degene die uit de Geest is geboren, dient om andere mensen voort te brengen. Dat is een rechtvaardige offerande.
Wij hebben geen enkele plezier om te zien dat een pastor, helper of kerklid uit het geloof valt. Integendeel, we worden opstandig! Daarom wil ik een speciale uitnodiging toereiken aan ex-pastors.
Ik weet niet wat u verkeerd heeft gedaan, en ik refereer me niet alleen naar ex-pastors van de Universele Kerk, maar ook aan ex-pastors, helpers en leden van welke andere kerk dan ook, omdat het niet uitmaakt van welke kerk u was. Wat wij willen is om u te helpen.
Ondanks het feit dat u afstand hebt genomen van de ware Wijnstok, de Here Jezus wilt u alsnog. Het maakt niet aan welke kerk of kerkgenootschap u behoorde. Wij zullen ons toewijden aan de herstel van uw geestelijke gezondheid, zodat u een aangename geur zult worden, een rechtvaardige offerande en zodat u weer de parfum van Jezus kunt afscheiden, zodat God in uw leven verheerlijkt wordt.
Deze zondag om 10u kunnen degenen die voorheen een onzuivere offerande waren de kans krijgen, in alle UKGR Centra, om weer een aangename geur voor God te worden.
Bisschop Edir Macedo