openbaring1Al jarenlang horen en lezen we zinnen zoals deze: “Jezus komt terug”, “Het einde van de wereld nadert”, en andere soortgelijke woorden. Maar, voor velen mensen, is het nog steeds een grote mysterie wat er zal gebeuren voor en na de opname van de kerk van de Here Jezus.
Oorlogen, aardbevingen, hongersnood, verkoeling van de liefde en het geloof zijn, onder andere, tekenen van het einde van de wereld, deze dingen zijn al te zien in onze samenleving. Maar wat moet er nog gebeuren zodat het einde er eindelijk is?
“De antichrist is nog niet geopenbaard, omdat de Heilige Geest in ons midden aan het werken is, maar wanneer Jezus komt en de Heilige Geest ook weggaat, dan word de wereld een complete chaos. De mensen zullen elkaar niet begrijpen, er zal een sociale onrust zijn als gevolg van het rijk van de antichrist”, legt Bisschop Edir Macedo uit.
Hij voegt eraan toe dat de profetieën sterk zijn en dat alleen de dienaren en de mensen die geïnteresseerd zijn om hun zielen te behouden om de openbaring ontvangen van wat er zal gebeuren wanneer de Here Jezus Zijn kerk opneemt.
Daarom houden wij elke zondag om 18u, voor alle dienaren en degenen die geïnteresseerd zijn om hun zielen te behouden, de bijeenkomst van de studie van de openbaring. Kom en woon de dienst bij, bij een van onze UKGR vestigingen.

Studie van de Openbaring
Elke zondag om 18u

Aan de Fruitweg 4 te Den Haag
en in alle UKGR Centra in Nederland ( Klik hier voor meer adressen)