mulher-706x410Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen (Johannes 4:13).

De Here Jezus praat hier over het “geleende water”, omdat de put niet aan die vrouw toebehoorde. We weten niet waarom ze precies naar die specifieke put ging (het kon zijn om haar dieren water te geven, voor de plantage enz.), maar de waarheid is dat zij niet de eigenaar van die put was. Daarom zei Hij (Jezus) dat wie van dat water zou drinken, wat het “geleende geloof” representeert, weer dorst zal hebben. Met andere woorden, wie het geleende geloof heeft, zal dorst blijven hebben.

“maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven” (Johannes 4:14).

Een fontein. De persoon die de Geest van Geloof heeft, die de Heilige Geest is, heeft een fontein in zich. Het maakt niet uit waar hij is, hij is de fontein. Hij is van geen enkele put afhankelijk.; hij is zelf een bron. Hoeveel mensen verlangen ernaar om in de kerk te “wonen”? Precies dit. In de kerk wonen. Vanwege de sfeer, de muziek, de boodschappen en gebeden van geloof die zij ontvangen in de kerk. Maar dit is het geleende geloof. Wanneer zij de voeten buiten de kerk zetten hebben zij opnieuw dorst. Waarom?
Omdat zij daar buiten alleen zijn; de pastor is daar niet om voor hen te bidden en hen een woord van geloof te geven; daar buiten is er niet die muziek van geloof, die sfeer van geloof. En het is op dit moment dat de “leeuwen” die voor Daniel verschenen, “de Reus” die voor David kwam; “de Vuuroven” die voor Sadrak, Mesak en Abednego verscheen; “de Farao” die aan Mozes verscheen; “De Rode Zee” die aan de Kinderen van Israël verscheen; “de Crisis” die voor hen verscheen en hun vanwege zoveel dorst heeft doen “bezwijken” (ontmoedigd raken, laten opgeven, zich laten overgeven).

“De vrouw zeide tot Hem: Here, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten” (Johannes 4:15).

Zij begreep dit. Zij wilde dat geleende water niet meer; ze was het zat om steeds in dezelfde situatie te verkeren. Wie het geleende geloof heeft leeft in constante “pieken en dalen”; soms gaat het goed, soms gaat het slecht.
Hier identificeren wij enkele symptomen van het geleende geloof:
– In de kerk voelt u zich sterk; thuis, of ergens anders voelt u zich zwak;
– Soms heeft u zekerheid, soms twijfelt u;
– Soms gelooft u, soms wilt u zien;
– U bent altijd afhankelijk van andermans mening;
– Onzeker;
– Besluiteloos;
– U weet niet wat u echt wilt;
– U wordt altijd in geloof bewogen door een goede getuigenis;
– U doet de dingen alleen omdat iemand anders ze doet en u resultaten bij anderen ziet.
Wat draagt u in uw binnenste: De Geest van Geloof of van het Geleende Geloof? Als u altijd dorst hebt en afhankelijk bent van iemand, dan is uw geloof geleend. Wie de Geest van Geloof heeft is niet afhankelijk van iemand, hij is voldaan. Hij is een eigen fontein.
Als u een eigen fontein wilt zijn, is het noodzakelijk om de Geest van Geloof te ontvangen, oftewel de Heilige Geest.
Met dank aan: bisschop Ubirajara Fonseca