dark-706x432De Heer noemde niet voor niets de synagoge des satans spreekt onder de Kerken Smyrna en Filadelfia. Zij waren de enige onberispelijken. Zij waren opmerkelijk, vanwege de werken, de beproevingen en de financiële moeilijkheden; het geheim van geestelijke rijkdom is de gehoorzaamheid aan het Woord van de Here Jezus en het onderhoud van het geloof in Zijn Naam te midden van dodelijke vervolgingen.
Waar tarwe is, is ook onkruid. Zo was het met de Kerk van Smyrna en Filadelfia. In hun midden kwam een synagoge tot stand, niet van de ware kinderen van Israël, maar van satan. Deze type gemeente ontstaat vaak te midden van de ware gemeente van de heiligen. Het doel ervan: de onvolwassene in het geloof bedriegen.
Het zijn mensen met slechte intenties die uit het niets verschijnen, door middel van “geestelijke” kleding – en er alles aan doen om iets te tonen dat ze in feite niet zijn. Huichelaars, die volgens de profetie in Matteüs 23 al zijn veroordeeld, die de weg voor degenen die de Behoudenis willen blokkeren. Ondanks dat ze een “geestelijke” uitstraling hebben en de Bijbelse passages citeerden om indruk te maken, zijn zij achterbaks.
Hun doel is om tweedracht en opstand te brengen om te proberen de voorbeeldige gemeente te doen instorten. Dit is wat er gebeurde met de twee onberispelijke Kerken. Zie dat de andere Kerken die wel gecorrumpeerd waren niet de synagoge des satans nodig hadden, omdat zij al werden besmet met andere zonden.
Een tip om geen deel uit te maken van de synagoge des Satans: Na de doop met de Heilige Geest, is het huwelijk de meest belangrijke stap in het leven van geloof. Investeer erin. Vraag God om u de juiste persoon te tonen. In het geval dat u al getrouwd bent, strijd dan met God voor deze verbintenis tot uw laatste kracht. Het is belangrijk dat u een kruis vormt: het huwelijk met de Heilige Geest en huwelijk met iemand van God.
“Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans” (Openbaring 2:9).
“Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad” (Openbaring 3:9).
Bisschop Edir Macedo