help-1-706x410“Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren”.
– Jesaja 42:1-3

Hier wordt heel duidelijk getoond wie de dienaar van de Heer is!
De dienaar verheft zichzelf niet, noch zoekt hij glorie voor zichzelf, hij heeft geen persoonlijke doeleinden, zijn enige doel is om de gerechtigheid te brengen, oftewel, de Behoudenis, door middel van een puur geloof. Zijn enige intentie is om zijn grootste plezier te kunnen volbrengen, namelijk: redden. Het maakt hem niet uit wat voor taak hem toebedeeld wordt, het meest belangrijke voor hem is, dienen.
Hij werkt om het geknakte riet te herstellen en het geloof te doen oplaaien van degenen die zich in de duisternis bevinden. Dit is zijn plezier: de mensen gered te zien worden. Gebaseerd op waarheid en gerechtigheid zorgt hij voor zijn kudde. Merk op dat de dienaar degenen die vernederd en lijdend tot hem komen met een uitgedoofd geloof niet mishandeld of kwetst. Hij doet het geloof opvlammen, verwijdert de last van de mensen en leidt hen naar de gerechtigheid. De dienaar waardeert het Altaar en niet het goud.
Als wij dienaren van de Heer zijn, dan vernederen wij niet degenen die als een geknakte riet tot ons komen, oftewel, de riet die niet diende voor de wereld, de mensen die veracht zijn en gebroken werden door het leed. Wij zullen hun dienen alsof wij GOD ZELF dienden.
Dit dient onze plicht te zijn.
Met dank aan: pastor Jean Carturani