weduwe“Trok zij haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, vermomde zich en ging zitten aan de ingang van Enaïm, dat aan de weg naar Timna ligt, omdat zij gezien had, dat Sela groot geworden was, en zij hem niet tot vrouw was gegeven. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar aangezicht bedekt had” (Genesis 38:14-15) NBG ’51.
Tamar heeft niet als een prostituee gehandeld, wie haar zo oordeelde was Juda, die tot op dat moment onrechtvaardig tegenover haar was. Trouwens, dit is één van de eigenschappen van de onrechtvaardige mensen: ze beoordelen u slecht, want op de manier dat zij naar zichzelf kijken, kijken ze ook naar andere mensen. Maar Tamar was wijs om de onrechtvaardigheid te voorkomen die later zou plaatsvinden. Door haar moed en geloof werd Juda nooit meer hetzelfde! Ze kunnen u beoordelen, kwaad over u spreken, maar betaal nooit met dezelfde munt, omdat uw voorbeeld de onrechtvaardige mensen vroeger of later zal aanraken.