devil-706x410Niemand kan denken dat het goed met hem gaat wanneer hij zich met de duivel bevindt. Toch zijn er veel mensen die zeggen dat het goed met hun gaat. Zij zeggen dat het goed met hun gaat omdat bepaalde gebieden van hun leven de goede kant opgaan. Feit is dat daarna de ruïne van alles komt.
De duivel werkt met bedrog. De persoon begint ogenschijnlijk goed, maar eindigt uiteindelijk met een tragedie. Een voorbeeld is een jongeman die verliefd leeft met zijn vriendin in de eerste dagen, maar met het verloop van de tijd komen de ruzies, scheldpartijen en in veel gevallen zelfs de dood van de ene of de andere. Om kortaf te zijn: het begon met een zoen en eindigde met een klap.
Ongetwijfeld kan het begin van een leven met God niet een goed begin zijn, want iedereen die naar de kerk komt, komt met een vernietigd leven. Huwelijken die vernietigd zijn, verslavingen, ongeneeslijke ziekten, armoede, problemen in de familie enz. Sommige mensen komen zelfs met de angst om te sterven, omdat zij niet zeker zijn wat zij met hun leven aanmoeten. Anderen die de stem van de duivel horen om zelfmoord te plegen geven toe aan deze stem zonder zich er bewust van te zijn dat ze naar de hel gaan.
Maar wanneer deze mensen naar de kerk komen en een actie van geloof ondernemen om hun leven op het Altaar te plaatsen als een levend, heilige en God welgevallig offer, zoals de Bijbel ons leert “Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst” (Romeinen 12:1), dan verandert het leven. Het leed eindigt.
Om direct te zijn: de persoon komt met een slecht leven in de aanwezigheid van God en vandaag de dag is hij goed.
Als de persoon nu echter beslist om het Altaar te verlaten, dan is dat ongetwijfeld omdat de duivel hem wederom misleidt. Nogmaals begint het ogenschijnlijk mooi, maar het zal weer eindigen met een tragedie en ditmaal nog erger dan de eerste tragedie. En in veel van dit soort gevallen, is er niet voldoende tijd beschikbaar om terug te keren tot God. Het Altaar is beschikbaar. De deur is smal, maar hij is open.

“Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen” (Lucas 13:24).

Met dank aan: bisschop Romualdo Panceiro