Tempel“En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen, en zijn klederen werden schitterend, hel wit, zoals geen voller op aarde ze kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes en zij waren in gesprek met Jezus. En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed, dat wij hier zijn, laten wij drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een. Want hij wist niet, wat hij antwoorden moest, want zij waren zeer bevreesd” (Marcus 9:2-6) NBG ’51.
De apostelen Petrus, Jakobus en Johannes waren de enigen die de eer hadden om de verheerlijking van Jezus te zien. Ze zagen niet alleen Zijn Verheerlijking, maar ook Elia en Mozes. Ze zagen dus de glorie van God en twee van de grootste profeten ooit, die honderden jaren geleden waren gestorven. De apostelen wisten niet hoe ze moesten reageren op die situatie. Maar Petrus maakte een fout die veel mensen maken. Hij sprak op het moment dat hij stil moest zijn.
“…laten wij drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een.” Hoewel Petrus goede bedoelingen had, zei hij op dat moment onzinnige dingen. Hij bood aan om een tent voor God te bouwen, maar God wil niet in een tent verblijven. God wil een tempel! Een tent is maar tijdelijk, hij wordt opgebouwd en weer afgebouwd, maar een tempel is permanent.
In zijn tijd kon koning David het niet verdragen dat hij in een luxueus paleis woonde, en God moest in het Tabernakel, een grote tent, wonen. Dus hij gebruikte al zijn kracht en middelen om iets voor God te bouwen. Niet een tent, maar een tempel. David mocht hem zelf niet bouwen, maar hij offerde alles wat hij had op, zodat zijn zoon hem kon bouwen.
Nadat de tempel was gebouwd, zei God dat Hij alle gebeden zou verhoren in die plaats. Maar dat was allemaal profetisch, want de tempel waarin God wil wonen, is ons leven, ons lichaam.
Maar hoe wordt een persoon een tempel van God? Wanneer hij/zij zich helemaal leeg maakt van alle behoeftes, verlangens en prioriteiten. Hoe? Door niets boven God te plaatsen. Geen familie, kinderen, geld, bezittingen, doelen, relatie enz. Op het moment dat u iets anders belangrijker vindt dan om Gods Geest te ontvangen, dan zult u de Heilige Geest niet ontvangen! En waarom niet? Omdat God Zijn tempel met niemand deelt!
Het is echter niet genoeg om alleen maar te wensen, de persoon dient het ook te bewijzen. Op het moment dat de persoon bereid is om alles van zijn leven over te geven aan God, dan zal God in hem wonen, oftewel, de Heilige Geest zal komen en hem vervullen.
Denk erover na.
God zegent u,
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl