messpost“Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen” (Efeziërs 3:20)
Deze macht die in de hierboven vers genoemd wordt is ons GELOOF. Om iets van God te kunnen krijgen, dienen wij het geloof te hebben dat wij het van Hem kunnen ontvangen. Hetzelfde geldt ook als wij God buitengewone, overvloedige en grote dingen in ons leven willen zien doen. Dingen die groter zijn dan wij wij ooit hadden kunnen bedenken, vragen, wensen of zelfs ons voorstellen!
Een geheim dat vele mensen vergeten is dat hun levens de kwaliteit van hun geloof toont – wat betekent dat de toestand van uw financiën uw geloof toont, uw liefdesleven toont uw geloof, uw gezondheid toont uw geloof en ga zo maar door. Als u een groot geloof heeft, dient u een groot leven te leiden; als uw leven niet groot is, dan is uw geloof is niet groot.
U zou kunnen zeggen, “Bisschop, mijn geloof is niet groot. Maar hoe kan ik het groot maken?” Nou, het geloof komt door middel van het horen van het Woord van God, dus de conditie van uw geloof is gebaseerd op uw relatie met het Woord. Dit betekent echter niet dat simpelweg door het te lezen of naar een audio-Bijbel te luisteren de kwaliteit van uw geloof vergroot zal worden, of zelfs door het bijwonen van elke dienst in de kerk. Maar, uw geloof is het resultaat van de acties die u op basis van het Woord hebt genomen.
Wij moeten het woord van God testen. Want het heeft geen zin om alleen hoorders te zijn van het Woord en niet doeners. Als Uw geloof niet groeit, komt dat simpelweg doordat u niet praktiseert wat u heeft geleerd. Ik nodig u vandaag uit om acties op basis van het woord van God te nemen; test het Woord van God. Dit zal ertoe leiden dat u zult ontdekken dat het Woord van God waar is en zodoende zal uw geloof groeien. En hoe meer u uw geloof praktiseert, hoe meer resultaat u zult zien in uw geloof en hoe groter uw geloof en leven wordt.
Vrienden, dat deze KRACHT, die in u werkt, zo groot zal worden, dat het buitengewone en overvloedige grote dingen, dat God in u wilt doen, gedaan kan worden.

Bisschop Randal Brito