vidafutura“Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.”
– 1 Korinthiërs 15:19

Weinig mensen weten dat de ziel eeuwig voortleeft. De meerderheid zorgt heel goed voor het lichaam, leven zich uit met het uiterlijk, hebben veel plezier, en dit kan maximaal iets langer dan honderd jaar duren. Echter, hetgeen waarin u dient te investeren is de behoudenis van de ziel, wat iets eeuwig en definitief is.
Ester Bezerra