unnamed
In de Bijbel in de Hebreeuwse taal heeft iets in de passage van Elia op de berg Karmel mijn aandacht getrokken. Het werkwoord dat in het Hebreeuws werd gebruikt om het vuur, dat vanuit de hemel kwam nadat Elia klaar was met bidden, te beschrijven, laat zien dat het vuur zachtjes en rustig neerdaalde en zelfs rustte op het offer.
Stel u zich het volgende voor: als het vuur naar beneden kwam met geweld, lawaai en donder, zouden de mensen het vuur vrezen, en niet de God die het vuur deed neerdalen. Maar toen het op kalme wijze neerdaalde, toonde het de aanwezigheid van God, het was rustig, en de controle erover was in Zijn handen.
In die sfeer zagen de mensen het vuur kalm naar beneden komen, het brandoffer voor een ieders ogen verteren, alsof God Zelf naar beneden was gekomen om wat er gepresenteerd werd in ontvangst te nemen.
Dit is ook hoe Hij de harten van mensen vult met Zijn Aanwezigheid, met Zijn Geest. Ik kan mij voorstellen hoe geweldig dat is!
Dat God u zegent!
Met dank aan: bisschop Aroldo Martins