De elementen van het Heilig Avondmaal, het brood en de wijn, representeren, respectievelijk, het lichaam en het bloed van Jezus. Zij werden gebruikt om de discipelen te herinneren dat het Goddelijke pact het Leven van God vereiste. Hierom zei de Here Jezus:“doet dit tot Mijn gedachtenis.” (1 Korintiërs 11:24)
NBG 1951
Dat wil zeggen dat God Zichzelf moest opofferen om een pact met de mensheid te kunnen sluiten. Elke keer dat er aan het Heilig Avondmaal wordt deelgenomen, wordt dit herinnerd.
Aan de andere kant, elke keer dat de discipelen van de Here Jezus hun tienden en offerandes op het altaar presenteren, herinneren zij God aan hun pact met Hem.
Maar het pact, dat op één dag naar behoren wordt gedaan, vereist met God het hele leven.
Dit wil zeggen, alles van de persoon voor alles van God. Zo’n overgave heeft betrekking op alles wat de persoon was en wilde zijn, alles wat zij had of wilde hebben. Alles van haar in ruil voor alles van God. Dit is het ware pact.
Natuurlijk zouden de materiële bezittingen niet automatisch overgaan naar de handen van God, zoals ook niet alles van God rechtstreeks overgaat naar zijn handen. Maar zijn gehele leven, als ook zijn bezittingen behoren aan zijn Heer.
Het concrete teken van deze relatie van het geloof, zijn de tienden en de offerandes. Zij zijn als een soort onderhoud van de Heerschappij van Jezus Christu over uw leven.
Net zoals het Heilig Avondmaal ons herinnert aan Gods pact met ons, zijn de tienden en de offerandes een teken van ons pact met God.
Net zoals de tienden te maken hebben met de eerste vruchten van de oogst, zo is het ook overduidelijk dat degene die geen dienaar is, zich nooit zal onderwerpen om deze eerste vruchten aan de Here God te geven, omdat hij niets te maken heeft met God.
Te meer, omdat hij geen verbond met de Heer heeft. Ondanks het feit dat Hij Zijn deel heeft gedaan. Omdat hij het offer op Golgotha veracht, beschouwt God hem niet als een dienaar, zoals hij Hem ook niet als zijn Heer beschouwt. Ze zijn vreemden voor elkaar.
Het voorstel van het pact met God, heeft als doel om de mens een actieve partner van God te maken.
Het heeft niets te maken met een religieuze verbinding, noch met de onderwerping aan een nieuwe religie. Het heeft met het ruilen van leven te maken.
Bisschop Romualdo Panceiro