casa-706x410Twee mensen, twee soorten geloof en zodoende twee verschillende resultaten.
“Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot” (Matteüs 7:24-27).
De visie van de eerste man was niet om alleen een tijdje in dat huis te wonen, hij wilde er altijd blijven wonen. Het was niet genoeg voor hem om een huis te hebben, zijn grootste bezorgdheid was waarop hij het zou bouwen, omdat hij wist dat er hevige regen, windvlagen en stormen zouden komen, problemen die zich met alle kracht op dat huis zouden werpen.
Het huis bezitten was belangrijk, maar niet het belangrijkste; het belangrijkste was het fundament waarop het gebouwd zou worden. Daarom was er geen sprak van bezorgdheid of druk. Die man beschikte over wijsheid en het bewustzijn dat de tijd niet het belangrijkste was. Het huis op de rost bouwen vereiste offer, maar het zou hem de zekerheid bieden dat zijn huis geen enkel risico zou lopen, hoewel het door situaties heen zou gaan waar het ook doorheen is gegaan.
Dat is intelligent geloof, de visie van het Altaar!!!
Terwijl die tweede man iemand vertegenwoordigt wiens visie gericht is op het huis en zich alleen maar bezighoudt om een huis te bezitten. De bezorgdheid en de druk leiden hem ertoe om blind te zijn met betrekking tot het belangrijkste, het fundament. Hij wil zijn huis en maakt zich niet druk op wat het gebouwd is. Hij maakt moeite om het te hebben, maar wil niet offeren om een goed fundament te hebben, daarom noemt de Here Jezus hem een dwaas man! Wanneer de wind, regen en de stormen komen, is zijn val groot. Dit is wat wij emotioneel geloof noemen, de visie die op het goud gericht is!
Elke verovering is belangrijk, maar belangrijker dan welke verovering dan ook, hoe groot die ook mag zijn, is het bouwen van het fundament. Jezus is het fundament en dat is het Woord!
Wat baat het om een verovering te hebben en die, vroeger of later, te verliezen vanwege de regen, windvlagen of stormen?
Toen Jezus over het huis sprak, verwees Hij in feite naar ons leven!
Met dank aan: bisschop Romualdo Panceiro