laranja_165Een wijze daagde iedereen uit om met hem in discussie te gaan over het christelijke geloof. Op een dag was hij voor een klein publiek aan het praten toen een simpele man bereid was om met de wijze in discussie te gaan. Op dat moment richtte de wijze het woord tot hem en zei: “Beantwoord mijn argumenten!”
De simpele man nam een sinaasappel, schilde hem heel kalm, zoog aan de sinaasappel, keerde zich naar de wijze en zei: “Ik ben klaar om te praten.”
De wijze zei met een ironische glimlach: “Eindelijk! Laten we aan de slag gaan! Praat, praat… wat heb jij te zeggen tegen mijn argumenten tegen het christelijke geloof.
De man vroeg hem: “Was de sinaasappel die ik zoog zuur of zoet?”
Er was een doodse stilte die vervolgens doorbroken werd door een intens gelach. Iedereen lachte!
Maar degene die het hardst lachte was de wijze die zei: “Jij hebt zelf aan die sinaasappel gezogen… jij bent degene die zou moeten weten of hij zoet of zuur was!”
“Een momentje, laten wij ons hoofd erbij houden… Als ik degene was die de sinaasappel zoog, dan ben ik de enige die weet of hij zoet of zuur is, ik zeg dit in mijn voordeel en het voordeel van mijn christelijke geloof. Voorheen was mijn leven totaal anders. Nadat ik de Here Jezus Christus leerde kennen werd ik getransformeerd. Een waar wonder! Op zo’n manier dat, zoals u kunt zien, ik van de sinaasappel van de Behoudenis heb geproefd en ik weet dat hij zoet, heel zoet, is. In feite bent u degene die nu voor gek staat, omdat u over een onderwerp praat waar u geen verstand van heeft. Als u nog nooit hebt geproefd van het christelijke geloof, hoe kunt u dan weten welke smaak hij heeft?”
De wijze werd tot zwijgen gebracht. In deze situatie werd de onderstaande vers vervuld:
“Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen” (1 Korintiërs 1:27).
Met dank aan: Bisschop Márcio Carotti