tBijna 30 jaar geleden had ik een serieus probleem met mijn ogen, ik dacht toen dat ik blind zou worden. Mijn zicht was er toen heel slecht aan toe. Toentertijd was ik in de staat Bahia aan het werken en ik moest, bijna elke week, naar Rio de Janeiro reizen (een afstand van ongeveer 1600 km), omdat de behandeling daar beter was.
Op een dag zag bisschop Macedo mij en vroeg mij hoelang ik die situatie nog zou accepteren, op een toon alsof hij mij een uitbrander gaf. Ik werd zo opstandig door die situatie dat ik met mijn behandeling stopte en pas na 20 jaar weer nieuwe controles deed. De dokter vroeg mij wanneer ik was geopereerd, omdat de plaats waar het probleem lag volkomen dichtgeschroeid was. Dit wil zeggen dat de ziekte, op een bepaald moment, stopte. Ik geloof dat hij stopte op de dag dat ik die uitbrander kreeg, omdat ik die dag een beslissing nam. Vandaag de dag ben ik 53 jaar en gebruik ik alleen maar een bril om te lezen.
Als de persoon zijn gevoelens zou gebruiken, dan zou zijn opstand gericht zijn tegen de persoon die een uitbrander gaf. Als hij echter het geloof gebruikt, dan zal hij opstandig worden jegens het kwaad. Hoeveel mensen zijn er wel niet wiens harten vuil zijn, omdat zij door een bepaalde situatie heengingen en een andere reactie van hun leidinggevende hadden verwacht. Wij dienen op te passen met het hart, omdat iets wat ons kan oprichten, helpen en zelfs het verhaal van ons leven kan veranderen, gaat verloren door middel van de gevoelens.
Kunt u zich voorstellen wat er zou zijn gebeurd als ik die gedachte had gevoed dat mijn situatie ernstig was en de bisschop geen medeleven aan mij had getoond? Ik zou vandaag de dag blind zijn.
Kijk niet naar het moment, wees niet ontmoedigd door de omstandigheden, voedt u zich met het geloof. In de toekomst, wanneer er een onderzoek wordt verricht, zal het resultaat de Here Jezus verheerlijken.
Nota bene: In mijn geval had ik persoonlijk het geloof om te stoppen met de behandeling. Maar een ieder dient volgens zijn eigen geloof te handelen.
Met dank aan: bisschop Gonçalves