expressao_feDat de EEUWIGE ALLERHOOGSTE GOD, de behoeften van een ieder vandaag tegemoetkomt!
Het is echter belangrijk om te begrijpen dat Hij Zijn gunsten in ons leven manifesteert volgens de uiting van ons geloof. Wanneer er sprake van geloof is, oftewel, wanneer we een actie ondernemen jegens Hem, ongeacht hoe klein die is, ook al is het door middel van een simpel gebed, dan plaatsen wij ons direct voor Hem.
En wanneer wij Zijn Heilige Naam Jezus uitspreken, kan het niet fout gaan. Hij hoort en beantwoordt ons volgens Zijn wil. Doe dit! Het is simpel. Het kost niets. Maar een ieder dient zijn deel te doen.
De Here Jezus, die onder ons leefde en onze moeilijkheden heel goed kent, beloofde:

“Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven?
Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven?
Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden”
– Matteüs 7:7-11

EN DAN… WAAR WACHT U OP???
DOE DIT NU!!!
EN DAN ZULT U VANAF NU NOOIT MEER BEDELEN OM GUNSTEN VAN ANDEREN.
Bisschop Edir Macedo