africaVoor degene die de Heilige Geest heeft ontvangen, bestaat er niets beter of nog beter dan het voorrecht te hebben om zielen te mogen winnen. Daarom voert hij het bevel van de Here Jezus uit waar hij ook naartoe wordt gezonden met dezelfde toewijding als bij het begin van zijn roeping. De plaats maakt voor hem niets uit, wat belangrijk is, is om het Evangelie tot de hele schepping te brengen (Marcus 16:15).
Natuurlijk zijn er overal mensen te vinden die lijden en naar vertroosting zoeken, maar wanneer wij naar Afrika kijken, waarbij de helft van de bevolking te midden van armoede, epidemieën en etnische conflicten leeft, dan zien wij dat het opvolgen van het bevel van Jezus niet slechts een missie is, maar een verbintenis van geloof en verantwoordelijkheid jegens Zijn Woord. Maar het is dankzij de uitvoering van dit bevel, door middel van gehoorzame dienaren met vrees voor God, dat miljoenen Afrikanen het geloof en de hoop voor betere en voorspoedigere dagen, niet alleen financieel gesproken maar ook geestelijk, hebben leren kennen, omarmd en geleefd. En als de verandering van oogpunten, perspectieven en visie precies plaatsvinden door middel van de verandering van de manier van denken, dan is dat precies wat vele Afrikanen hebben geleerd door de kennis van het Woord van God.
In landen zoals Angola, Gabon, Kenia, Kameroen, Madagaskar, Rwanda, Mozambique, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Ghana, Tanzania, Zimbabwe, Zuid-Afrika en verscheidene andere landen zijn evangelisten, helpers, pastors en bisschoppen de straten en pleinen opgegaan, naar ziekenhuizen gegaan en afgelegen stammen bezocht, zoals di van de Massaai, om de boodschap van de Behoudenis, bevrijding en genezing door de Here Jezus te brengen. Hierdoor werden ontelbare Afrikanen bereikt door het Evangelie. Zij werden bevrijd, genezen, gered en werden zodoende vertegenwoordigers van levensverandering en brengen op hun beurt weer de hulp en het Woord van geloof en Behoudenis dat zij ontvingen naar degenen die lijden.
Dit toont het belang van het vormen van nieuwe dienaren van God die door de Heilige Geest zijn voortgebracht. Oftewel, als zij gered werden door het geloof, bevrijd door het Woord en gedoopt door Zijn Geest, dan is het natuurlijk dat deze cyclus van behoudenis zich door hun voortzet en zij meer mensen bereiken om te redden, bevrijden en dopen.
Maar dat niet alleen. Wanneer de ziel van een persoon gered werd van de hel, dan worden zijn ziel, toekomst, gedachten, verwachtingen en zelfwaarde ook daaruit gered. Dit wil zeggen dat die persoon écht leeft en dit kan overbrengen naar anderen die dat ook willen. En dat is de reden voor degene die uit God geboren is om zijn uiterste te geven om de Waarheid te verspreiden ongeacht de plaats waar hij zich bevindt, of het nu in goede staat is of niet, dichtbij is of ver, schoon is of vies, want de beste plaats om het Evangelie te verkondigen zal altijd de plaats zijn waar er een verloren leven is, één persoon die lijdt.
En het is precies door middel van dit bewustzijn, vrees en verbintenis jegens het Woord van de Here Jezus dat Afrika door het geloof opgewekt wordt en, beetje bij beetje, voor Hem gewonnen wordt.
Met dank aan: Jaqueline Corrêa