shutterstock_60537427-706x451“En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.”
Openbaring 6:7-8

We kunnen ons de chaos voorstellen die dit paard zal veroorzaken met de verkregen autoriteit om een kwart van de bewoners van de aarde te doden. Dit zijn veel mensen die op dezelfde dag sterven en de hel die hun vergezelt naar de plek van vuur en zwavel voor de eeuwigheid, ver van God.
Ester Bezerra