Uw binnenste heeft dit nodig!

Televisie op het hoogste volume, de computer ingelogd op Facebook, de radio met een selectie van uw favoriete muziek…
Stel u zich een woonkamer voor, met al deze geluiden op de achtergrond en u probeert een gesprek te voeren met uw beste vriend…het is moeilijk om zich te concentreren, niet?

Het leven is zo, het vereist periodes van concentratie, samenkomst, afstand nemen van hetgeen ons verblindt of doof maakt, wat als wolken voor ons verstand is en wat ons niet laat zien, horen of begrijpen wat het meest belangrijke is!
En nu de computer, de radio en de computer uit zijn… is er stilte, perfecte concentratie voor hetgeen te doen staat, reflecteer met mij: wat is werkelijk het belangrijkste? Het plezier dat deze wereld biedt… of de nutteloze informatie die wij constant ontvangen die onze dorst voor het moment lest, maar al snel een leegte wordt?

En waar blijft uw geest te midden van dit alles? In weinig woorden, “vergeten”, “ondervoed”, “verloren”… en alles omdat hij constant op de tweede plaats werd gezet, want de directe zorg van de mens is het lichaam en de ziel, en hij weet niet zo goed waar de geest komt kijken.

Uw geest is het project van hetgeen u bent en kan alleen versterkt, gevoed en vernieuwd worden door de Geest van God en Zijn Woord.
De 21 dagen van Vasten zullen de Behandeling zijn die uw geest zo nodig heeft, want het zal een periode zijn van onthouding van audiovisuele entertainment, maar ook een periode van Gemeenschap, van Zoeken, van Reflectie, zoals ook van het lezen en overpeinzing dat uw geest, uw ziel en uw intellect zal voeden.

Neem eraan deel voor het algemeen welzijn van uw leven en van een ieder om u heen, want aan het einde van deze Vasten zult u de beste versie van uzelf zijn!

Zondag 22 September tot en met 13 Oktober