Johannes de Doper zei tegen de discipelen: “Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest” (Marcus 1:8) NBG ’51.
De kandidaat voor de doop met de Heilige Geest dient deze belofte in bezit te nemen met de volgende gedachte:
Als de Here Jezus leeft, zoals ik geloof, dan is dit mijn kans om verzegeld te worden!
Hij kan niet falen bij het vervullen van Zijn Woord.
Bisschop Edir Macedo