Post Image

LOGO

Verbond door offers

“Verzamel Mij Mijn gunstelingen, die een verbond met Mij sluiten door offers. De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid; want God Zelf is Rechter.” Psalm 50:5-6

Deze psalm is een demonstratie van Gods oordeel.
Want op die dag, wanneer Hij gaat oordelen, zal God een beroep doen op Zijn heiligen, zij die, niet slechts theoretisch maar praktisch, in Zijn Woord geloofden.

Maar wat betekent het om een verbond met offers te maken?
Het is wanneer de persoon de wereld, het losbandige leven, prijs geeft om een leven te leiden dat gewijd is aan de gehoorzaamheid aan het Woord van God.

Als u het Woord van God gehoorzaamt, wordt u gestempeld met de Goddelijke Heiligheid.
Want u verloochende uw leven om het te leven volgens de wil van God, oftewel, u maakte een verbond door offers.

Er is geen manier om het Koninkrijk van God binnen te gaan en bezit te nemen van Zijn zegeningen, zaligsprekingen, veiligheid, voorspoed, gezondheid, zonder dat u opoffert, zonder dat u uzelf het recht verloochent om in deze wereld te leven om in het Koninkrijk van God te leven, wat het koninkrijk van Gerechtigheid is.

Veel mensen zeggen: “Jezus heeft al voor mij geofferd, ik hoef niet te offeren.” Maar Jezus zei:

“Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen (OFFER), zijn kruis dagelijks opnemen(OFFER) en Mij volgen(OFFER).” Lukas 9:23

Offer op drie niveaus, oftewel, u moet uw eigen offer doen.

Om in vrede met uzelf en God te leven, moet u de zonde, vrienden en vijanden prijsgeven en alleen leven op basis van uw geloof in de Here Jezus. Dit is offer, dag na dag.

“… die een verbond met Mij sluiten door offers. De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid…”

De hemel zal getuigen zijn van onze gerechtigheid, onze offers door het geloof in onze Here Jezus.

Deze overtuiging van ons verbond met God is glorieus!
Omdat we zeker zijn van de toekomst van onze ziel.

En vandaag is ons leven de weerspiegeling, een voorproefje van wat er in de toekomst zal zijn, omdat we genieten van de blijdschap, vrede en veiligheid die de Heilige Geest ons elke dag geeft.

Maar dit ten koste van de dagelijkse, constante opoffering door het geloof, van geloof in geloof.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*