blindMensen die blindgeboren zijn, hebben geen idee van de schoonheid van de natuur.
Ze zijn gewend aan het gebrek aan licht.
Maar wanneer iemand fysieke visie verliest, dan is het wreder om gewend te raken aan de duisternis.
Wat nog erger is, is als men de geestelijke visie verliest.
Veel mensen die ooit met mij zij aan zij hebben gewerkt en zelfs van hetzelfde bord hebben gegeten, degenen die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de heilige Geest (Hebreeën 6:4) en nalatig werden in het geloof, hebben hun geestelijke visie verloren. Dat verlies heeft hun de Behoudenis van hun eigen zielen gekost.
Kort geleden, toen ik met een collega van het geloof sprak, kwam dit onderwerp ook ter spraken. Hij toonde mij foto’s van het gezin van één van die mensen die uit zichzelf geestelijk blind werden.
Hij zag er zo verdrietig, bleek, zwak, uitdrukkings- en levenloos uit…
Zijn vrouw die ooit zo mooi, vrolijk en vol leven was, toonde nu een beeld van pijn en verdriet.
In de foto’s toonde geen enkel gezinslid een vrolijke uitdrukking, iets dat normaal is voor foto’s.
Verdriet en een zwaar gevoel wilden de overhand over mij nemen.
Maar, beredenerd volgens het Woord van God, kwam ik tot de volgende conclusie: wat kon ik, behalve voor hun te bidden, meer voor hun doen?
Wanneer men de geestelijke visie verliest, dan verliest men ook het leven.
De anderen die deel uitmaken van dat gezin/familie hebben de neiging om in dezelfde gat te vallen waar geen Licht is.
Zoals het met Israël in het verleden gebeurde, zo gebeurt dat met veel christenen vandaag de dag.
Israël verruilde zijn Glorie voor de geestelijke en morele corruptie.
Veel dienaren van evangelische kerken hebben ook de behoudenis verruild voor de aanbiedingen van deze wereld.
Wat kunnen we doen?
Een ieder heeft de macht om te beslissen wie hij zal dienen.
God zal geen invloed uit oefenen over iemands keuze, maar Hij is altijd bereid om steun te bieden aan degenen die naar Hem terug willen keren.
Zowel Zacharias en Maleachi dienden als instrumenten van de Heilige Geest om, in die dagen, Israël te waarschuwen.
“…zo zegt de HERE der heerscharen: bekeert u tot Mij, luidt het woord van de HERE der heerscharen, dan zal Ik tot u wederkeren, zegt de HERE der heerscharen” (Zacharias 1:3) NBG ’51.
“Zo zegt de HERE der heerscharen: Indien gij in mijn wegen wandelt en de door Mij opgedragen taak waarneemt, dan zult gij zowel mijn huis richten als mijn voorhoven bewaken, en Ik zal u doen verkeren onder hen die hier staan” (Maleachi 3:7) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo