img_165“En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, en gaf hun die en zij dronken allen daaruit. En Hij zeide tot hen: Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt” (Marcus 14-23-24).
Soms vraag ik me af waarom we zoveel helpers, ledenen en christenen in het algemeen hebben gezien die in zo’n grote en machtige God geloven en zo’n klein en gebonden leven leiden. Vaak is er sprake van een kilometers lange afstand tussen de glorieuze beloftes van God en diens vervullingen in hun levens.
Wij weten dat de duivel tussen ons en de vervulling van de beloftes van de Heer staat om onze overwinningen tegen te houden, maar de waarheid is dat velen niet beschikken over een waar verbond met de God van de beloftes, daarom worden die niet in hun levens vervuld. In deze beker van het (nieuwe) verbond, dat gemaakt wordt door Jezus, dient er zo een gelijkmatige vermenging te zijn van Zijn bloed (leven) en ons bloed (leven) dat er geen onderscheid te maken is tussen welk bloed van wie is. Herinnert u zich nog wat Jezus tegen Filippus zei?
“Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?” (Johannes 14:9).
Nou, help(st)ers, dit is het ware (nieuwe) verbond dat tussen ons en God gemaakt wordt. Het begint met de tienden en offerandes, die ons bloed (ons leven) symboliseren in die beker van het offer die in de handen van Jezus was in die nacht van het Heilig Avondmaal.
Wie echt deelneemt aan dit (nieuwe) verbond zal, via de persoon van de Heilige Geest, Jezus zelf zijn in deze wereld en hij zal de gehele hel overwinnen die zich als een barrière plaatst tussen hem en de vervulling van Gods beloftes, omdat niets en niemand ons kan overwinnen.
Zoals apostel Johannes zei:
“Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof” (1 Johannes 5:4).
Denk hierover na: als u dit (nieuwe) verbond nog niet heeft, dan bent u tijd aan het verliezen; doe het nu. En als u uw deel heeft gebroken vanwege een zonde, verzoen u zich dan met God – Hij is de Essentie van genade en zal u ontvangen met open armen.
Dat God u zegene,
Met dank aan: Bisschop Sérgio Correia