“De benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid, voer mij uit mijn angsten”.
Matteüs 25:17

In deze wereld ondergaat iedereen verdrukkingen, zelfs de rechtvaardigen kunnen hier niet aan ontsnappen. Echter, degenen die rekenen op de zorg van de Allerhoogste, vragen met geloof en worden al gauw opgelucht tegenover de verdrukkingen.
Ester Bezerra