palavras-706x410Hoeveel gebeurtenissen hebben wel niet teleurstellingen en schrik teweeggebracht en zijn, in onze ogen, onverklaarbaar geweest?
Ziektes, ongelukken, sterfgevallen, vernietiging, wapengeweld, kortom…
Men verwachtte het beste en het slechtste kwam.
Men verwachtte vrede, maar oorlog kwam.
Men verwachtte het leven en de dood kwam.
Op zo’n moment is het gewoonlijk dat veel zaken of mensen de schuld krijgen voor die gebeurtenis. Er zijn zelfs gevallen waarbij God Zelf degene is die ervoor verantwoordelijk wordt gehouden.
De Here Jezus zei:

“Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden” (Matteüs 12:37).

Velen worden simpelweg vanwege hun eigen woorden veroordeeld tot de onfortuinlijke gebeurtenissen van het leven.
Woorden die, vaak, tegen iemand zijn die aan Gods kant staat. Zodoende zal het zeker moeilijk zijn om het goede, de vrede en het leven te kunnen verwachten.
God beloofde Abraham (Zijn vriend) dat Hij in zijn voordeel zou werken:

“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken…” (Genesis 12:3).

Het baat niet om slechts niet te doen wat God niet behaagt, het is ook noodzakelijk dat men niet slecht praat over degenen die aan Zijn kant staan en, zodoende, Zijn vrienden zijn.
De vrienden van God zijn allen die Zijn Woord gehoorzamen.

“Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied” (Johannes 15:14).

Het is één ding om de duivel als uw vijand en tegenstander te hebben, het is totaal iets anders om, vanwege de woorden die u heeft geuit tegen een vriend van God, de Heer Zelf als uw vijand en tegenstander te hebben.

“Maar indien gij aandachtig naar hem luistert, en alles doet, wat Ik zeg, zal Ik uw vijanden vijandig bejegenen, en benauwen die u benauwen” (Exodus 23:22).

Het is beter om na te denken, te overwegen en nog eens goed na te denken voordat u iets tegen iemand zegt.
Het zou zomaar eens kunnen zijn dat die persoon een vriend van God is…
Met dank aan: bisschop Djalma Bezerra