foto3Bisschop Júlio Freitas en de andere pastors hebben dagelijks om 12 uur ‘s middags gevast en gebeden zodat GERECHTIGHEID zal geschieden in het leven van allen die hebben gevochten voor het eind van de ongerechtigheden waar zij het doelwit van zijn geweest.
Maar hoe bereikt men de PERFECTE GERECHTIGHEID? Is het mogelijk om dit te verkrijgen door naar de rechtbanken te gaan? De overheidsinstellingen? In de meeste gevallen gebeurt dit niet… U dient ten eerste de volgende zin luid en duidelijk te zeggen: “IK ACCEPTEER GEEN ONGERECHTIGHEID IN MIJN LEVEN!”, want op dat moment wijst u de ziekte, depressie, ellende, onrust, verlangen naar zelfmoord, angst, trauma’s, overspel, enz. af… oftewel, u accepteert de ongerechtigheid niet, want u neemt het alternatief aan: Een gelukkig en rechtvaardig leven!
En deze aanname geeft ons kracht, zelfstandigheid en waarde om te strijden tegen elke vorm van ongerechtigheid! Kom en ga deze strijd aan door deel te nemen aan een evenement dat uw leven zal veranderen!