“Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is, – en mijn ogen hebben de Koning, de HERE der heerscharen, gezien” (Jesaja 6:5) NBG ’51.
Zoals gewoonlijk, heeft de twijfel zijn intrede gedaan. Jesaja had net deze geweldige visioen van God gekregen, iets bijzonders dat niemand ooit had ontvangen, en in plaats van er blij mee te zijn, was hij bang. Onze reactie komt niet overeen met wat we echt dienen voelen, en helaas, heeft hij de neiging om ons te blokkeren om te zien wat er echt gebeurt.
“Wee mij, ik ga ten onder” geeft u alle “redenen” om u zo te voelen… “want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is….”
Dit is de reden waarom veel mensen niet de volledige toegang hebben genomen van wat God hun heeft gegeven. Hij wil Zijn kracht manifesteren om uw leven te transformeren en in plaats van er naar toe te lopen met al uw kracht, begint u zichzelf dingen af te vragen.
Ik vraag: Als de onreine lippen van Jesaja het niet verdienden om God te zien, wat deed hij dan daar?
Twijfel aan de twijfels en u zult geopenbaard worden. Let op wat God tegen Jesaja zei direct nadat hij zich zo voelde: “Maar één der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij” (Jesaja 6:6-8) NBG ’51.
God loste dit vrij snel op. Hij heeft immers geen tijd voor deze dingen, er zijn grotere plannen om over na te denken. Er is zoveel dat gedaan moet worden, er is gewoon geen tijd om te verspillen aan twijfels. Deze “gloeiende kool” is het offer van Jezus en voor degenen die het niet weten, HET IS AL GEDAAN. Dat wil zeggen dat we ons geen zorgen hoeven te maken over of we het verdienen of niet – Hij heeft al bepaald dat we het verdienen!
Nu is het tijd om alle angst en twijfels weg te gooien en doen wat gedaan moet worden. God zegt nog steeds dezelfde woorden vandaag: “Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan?”
Cristiane Cardoso