dove-706x432De uitdrukking: vervuld met de Geest (Efeziërs 5:18) gaat over de vervulling met de gedachtes van God, Zijn Woord.
Aan de andere kant, kunnen de mensen die verzegeld zijn met de Heilige Geest “de geest doven”, dit betekent dat zij zich met het vuil van deze wereld kunnen vullen, wetende dat zij zich leeg aan het maken zijn van de Geest.
Hoe is dit mogelijk?
Vriendschappen die tegen het geloof zijn, hebben gedachtes voortgebracht zoals: wie weet, als ik geniet met “mijn vrienden” zal ik ze daarbuiten wellicht voor Jezus kunnen winnen. Wie weet of, als ik iets begin met een ongelovige, hij zich niet zal bekeren? Wie weet of ik hem na het trouwen niet zal kunnen overhalen om met mij naar de kerk te gaan?
Het Woord van de Geest is duidelijk, sterk en onbetwistbaar:
Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? (2 Korinthiërs 6:14-15)
Er is een enorme lijst met satanische argumenten die het dodelijke gif bevatten. Voorbeelden hiervan ontbreken niet.
Velen die gedoopt waren met de Heilige Geest hebben Hem uitgedoofd, niet omdat ze in de zondes zijn gevallen, maar omdat zij de Goddelijke gedachtes hebben geweigerd en hebben aangedrongen op de satanische gedachtes.
In de verleiding vallen betekent niet per se de Heilige Geest verliezen. In de zonde blijven en Zijn Stem weigeren wel, dit kan fataal zijn.
Wie, in zijn verstand en zelfs gedoopt met de Heilige Geest, heeft nooit misstappen begaan? Niemand, behalve de Here Jezus.
Maar wanneer dit gebeurt,
Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige (1 Johannes 2:1).
In dit geval, belijd de zonde en verlaat het meteen.
Iedereen is in staat om fouten te maken, zelfs al zijn ze verzegeld met de Heilige Geest. Wij zijn tenslotte huizen van klei.
Echter, alle verzegelden hebben de begeleiding van de Geest die ons waarschuwt als we in de zonde blijven. In het geval dat er niet meteen berouw is, heeft het als gevolg dat “de Geest wordt uitgedoofd”.
Degenen die niet gedoopt zijn met de Heilige Geest, hebben niet het geestelijke inzicht. Hierdoor zijn ze kwetsbaarder voor de aanvallen van het kwaad.
Dit is de reden om sterk te investeren in het ontvangen van de Heilige Geest om behouden te blijven.
Bisschop Edir Macedo