duvidaEr zijn nog 75 dagen over tot 2014 en u wilt natuurlijk niet het nieuwe jaar ingaan door slechte dingen met u mee te nemen. Wat dient u dan te doen met die berg enveloppen die u met de tijd hebt vergaard en waarvan u nu geen mogelijkheid hebt om ze te na te komen?
Op mijn blog heb ik veel commentaren en e-mails van mensen heb gekregen over deze kwestie. Hoewel de verhalen vanuit de gehele wereld komen, zijn ze allen gelijk:
“De pastor gaf een envelop in geloof, ik zag dat het een voorstel van God was en nam hem. Maar nu zit ik in de nesten. Waarom eerde God mijn geloof niet?”
Het antwoord is: omdat het geen geloof was. Het was waarschijnlijk een emotie die de persoon naar deze situatie leidde, nadat de emotie weggezakt is , blijven de enveloppen en de twijfels achter. U heeft vast al opgemerkt dat u niet de enige bent met zo’n situatie, toch? Ik heb dit zelf ook al meegemaakt en voelde me daarna als de meest onverantwoordelijke persoon van de wereld en daarna had ik het geloof niet om iets van God te eisen (ik was Hem immers iets schuldig en de duivel gebruikte dat om mij te beschuldigen).
Maar een tijd later, terwijl ik aan het overpeinzen was en God om begeleiding vroeg, kwam ik tot de volgende conclusie: alle voorstellen van de UKGR zijn van God, maar dat wil niet zeggen dat ik me daarop moet baseren om een gelofte te maken, anders zou ik aan alle voorstellen dienen deel te nemen! Het is natuurlijk niet mogelijk om aan alle voorstellen deel te nemen, niet alleen financieel gesproken, maar ook om ons geloof niet te verdelen.
In de UKGR leren wij om ons geloof te concentreren op een doel en om het niet te verdelen. U dient dus gehoor te geven aan de stem van God. Elke keer dat de pastor over een campagne spreekt, bidt dan tot God, vraag Hem om met u te spreken en u de zekerheid te geven of u wel of niet deel dient te nemen. Als u een envelop niet neemt, dan is dat ook goed, maak daar geen probleem van en laat de duivel u niet beschuldigen.
Maar wanneer u aan een voorstel of campagne deelneemt, ga er dan voor met totale kracht, tot de dag dat u de envelop dient in te leveren. Een voorstel van geloof beperkt zich niet door simpelweg een offerande en gebedsvraag in een envelop te stoppen, maar juist door het geloof van die campagne dag na dag te leven. Bijvoorbeeld: als u op zondag een envelop nam om hem de zondag daarop in te leveren, bidt er dan elke dag mee gedurende die week, lees de Bijbelse passage waarop dat voorstel gebaseerd is, overpeins over het onderwerp en zet de offerande zo snel mogelijk apart.
Wanneer u in de kerk bent, bidt dan met uw voorstel en wees niet beschaamd dat u niet aan een ander voorstel deelneemt vanwege het feit dat u uw huidige voorstel nog niet hebt vervuld. Concentreer al uw kracht op één voorstel. U hoeft ook niet tegen anderen te zeggen dat u de envelop van vandaag niet hebt genomen omdat u die van gisteren nog hebt… blijf rustig, niemand hoeft uw geloof of uw voorstellen te kennen. Dat is tussen u en God.
En als u een boel enveloppen thuis hebt, van voorstellen die u niet bent nagekomen, zoek dan uw pastor op en luister naar wat hij u zal adviseren, maar blijf niet verdergaan met deze verwarring. Toen dit met mij gebeurde, nam ik al die enveloppen en plaatste ze in een grote envelop, bad, vroeg God om vergeving voor de haastige geloftes en bracht ik ze terug naar de kerk met offerande die mijn verzoek om vergeving representeerde. Ik voelde me opgelucht en leerde daarna de les om thuis geen “ketting van enveloppen” te maken!
Wat dacht u ervan om deze zondag te gebruiken om deze kwestie op te lossen?
“Als gij God een gelofte gedaan hebt, talm er dan niet mee die in te lossen, want Hij heeft geen welgevallen aan de dwazen; wat gij beloofd hebt, moet gij inlossen. Het is beter, dat gij niet belooft dan dat gij belooft en niet inlost” (Prediker 5:3-4).
Met dank aan: Patricia Lages