Abraham was een vriend van God.
Hij gaf zijn wereld op om met God te kunnen wandelen.
Hierom werd hij een vijand van de wereld.
Vriend van God zijn betekent een vijand van de wereld zijn.
Vriend van de wereld zijn betekent een vijand van God zijn.
Hier vindt u de reden waarom de meerderheid van de mensen een leven zonder kwaliteit leven.
Ze dragen de vloeken van hun voorouders met zich mee.
Ze zijn vrienden van de wereld, van het kwaad, van de hel en vijanden van God.
Als ze een vriend van God waren, welke vijand zou dan stand kunnen houden tegen hun?
De gehoorzaamheid aan de Here God trekt Zijn vriendschap aan.
God maakte Zich een vriend van Abraham.
Omdat Abraham Hem gehoorzaamde en trouw was.
De vrienden van God zijn trouw.
Trouw aan hun man/vrouw, professionele verplichtingen, in de tiendes, kortom, ze zijn trouw in alles.
Omdat de trouwheid deel uitmaakt van hun karakter.
Terwijl de vijanden van God ontrouw en rebellen zijn.
Ontrouw aan hun familie, als werknemers, christenen, in hun relaties.
De duivel werd een vijand van God omdat hij opstandig en ontrouw was.
Alle kinderen van de duivel hebben hetzelfde karakter, dezelfde slechte geest.
Ze zijn opstandig en ontrouw zoals hun vader.
Allen die opstandig zijn aan God worden als Zijn tegenstanders beschouwd.
En dat is precies wat de Heilige Geest leert wanneer Hij zegt:
“Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God” (Jakobus 4:4) NBG ’51.