visieDe visie van het intelligente geloof komt voort uit God.
Het zijn geestelijke ogen.
Ogen die kunnen zien dat onze dagelijkse oorlog niet tegen mensen is noch tegen de corrupte persoonlijke aard, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad van de onzichtbare wereld.
De persoon die door de Geest van God geleid wordt is geestelijk, heeft een geestelijk onderscheidingsvermogen en maakt gebruik van geestelijke wapens om de geestelijke machten van het kwaad te overwinnen.
Dit is de Almachtige Naam van de Here Jezus; vasten; permanente staat van waken en bidden, en diens gedachten verbonden houden met de gedachten van God – de Bijbel.
Deze constante uitoefening van het geloof neutraliseert de verassingen van de hel en behoudt een zuiver geweten voor het praktische geloof.
Maar bij de mensen die niet geestelijk (maar vleselijk) zijn, en het zegel van de Heilige Geest niet hebben, kunnen de satanische aanvallen om hun heen niet opmerken.
Het ontbreken van deze geestelijke visie leidt hun ertoe om zich te richten op een verkeerd doel. In plaats van zich op de kwade krachten te richten met de wapens van God, vechten zij tegen mensen, die gebruikt worden door het kwaad; zij hebben gestreden tegen de verdorvenheden van het vlees, in plaats van zich met GEHEEL HUN HART, GEHEEL HUN KRACHT, MET HUN GEHELE ZIEL EN GEHEEL HUN VERSTAND, KORTOM, MET ALLES, te investeren in de doop met de Heilige Geest.
“Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden” (Efeziërs 6:12-13).
Bisschop Edir Macedo