Plenitude1-706x4106e Dag van de Vasten van Daniël

“Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate” (Johannes 3:34)

Hoe kan men praten als men niet gezonden of geïnspireerd werd door God?
Hoe kan men gestuurd worden als men Hem niet kent?
Hoe kan men Hem kennen en niet over Hem praten door middel van het leven dat men leidt?
Gezien het feit dat de Geest niet met mate gegeven wordt, kan degene die Hem heeft ontvangen niet zeggen: “Wat ik heb ontvangen is al genoeg!”. En degene die Hem niet heeft ontvangen kan niet zeggen: “Alleen een klein beetje is al genoeg!”
Daarom is deze Vasten van Daniël voor iedereen!
Voor degenen die Hem hebben ontvangen en degenen die Hem nog niet hebben ontvangen!
Allen zullen ZIJN VOLHEID zoeken!
Een oud jaar beëindigen en een nieuw jaar in dit geloof beginnen zorgt ervoor dat degenen die oprecht zijn de Goddelijke inspiratie ontvangen, Zijn Volheid hebben en over de Grootheden van God praten door middel van hun levens!
Met dank aan: bisschop Ricardo Souza