shutterstock_55744390-706x471Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven U gestadig.
Psalmen 84:5

In Uw aanwezigheid zijn in de Heilige Tempel is al wonderbaarlijk. Ik kan mezelf al voorstellen in het Koninkrijk der Hemelen, wat voor eeuwig zal zijn! Ik heb geen woorden om deze onuitsprekelijke vreugde te omschrijven.
Ester Bezerra