shutterstock_428226637-706x471“Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.”
Psalmen 23:6 Statenvertaling

Het vertrouwen in de Woorden van God doet ons genieten van Zijn goedheid en barmhartigheid en kan onze harten reinigen voor het Altaar.
Ester Bezerra