escada21Voor wie ervan houdt om na te denken
We merken niet altijd een bepaald woord op in een context of soms besteden we er geen aandacht aan. Vaak raakt het verloren onder alle andere woorden.
Het wordt zelfs serieuzer wanneer dit woord van de Heilige Geest afkomstig is.
Daarom hebben velen geen oren om het te horen en te begrijpen.
Wanneer de Bijbel snel wordt gelezen, dan worden de sleutelwoorden over het hoofd gezien, dit veroorzaakt vermoeidheid en gebrek aan interesse, waardoor de bevrijding van de persoon zelfs moeilijker wordt.
Paulus was zich bewust van de grootheid om een kind van God te zijn. Hij beschouwde dit als de hoogste, meest sublieme en uitstekende staat van iemand die uit de Geest geboren is.
Hij investeerde zijn gehele kracht, verstand, hart en leven in dat geloof.
Hij beleed:
“…vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus” (Filippenzen 3:14).
De prijs der roeping, verwijst naar iemand die geroepen, gekozen en vernieuwd werd (opnieuw geboren) om het beeld van de Almachtige op zich te nemen in deze kwaadaardige wereld.
Het is niet het werk van een mens of een engelachtig wezen.
Alleen de Auteur van het Leven, de voleinder van het geloof en de hoogste autoriteit van de Hemel en het Universum heeft de macht om een inferieur wezen (de mens) te kiezen om een kind van God (superieur) te worden.
Een uitverkoren generatie is uitsluitend het werk van de Geest van God.
“Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht” (1 Petrus 2:9).
Helaas heeft niet een ieder die het Christelijke geloof belijdt het voorrecht om de prijs der roeping te ontvangen en beschouw te worden als een uitverkoren geslacht.
Jezus zelf zei: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan…” (Matteüs 7:21).
Degenen die echter uit de Geest van God geboren zijn, degenen die in het geloof hebben volhard om de prijs te veroveren om een uitverkoren generatie te worden, de prijs der roeping van God of om een kind van God te worden, weten het volgende “wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons” (2 Korintiërs 4:7).
Bisschop Edir Macedo