imageVaak komen er mensen naar ons toe die geloven dat het wonder of de verandering alleen in hun leven kan plaatsvinden als zij een speciale behandeling krijgen, door middel van lange gesprekken met de “Profeet”.
Zij komen naar ons toe en vragen ons of wij de tijd hebben om hun aan te horen, omdat hun probleem heel groot is!
Ze staan voor een “Profeet” die de autoriteit heeft om hun leven te veranderen, maar ze zijn tevreden met een “psycholoog” die niets verandert.
Terwijl in feite één woord (profetie) genoeg is voor degene die gelooft.
“Here, mijn knecht ligt thuis, verlamd, met hevige pijn. 7 Hij zeide tot hem: Zal Ik komen en hem genezen? Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de één: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zeide tot hen, die Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden!” (Matteüs 8:6-10).
Wanneer de persoon nadenkt, valt het kwartje snel. Ook al was hij een Romein, die van een heidense natie kwam, hij hoefde alleen maar zijn hoofd te gebruiken, het intelligente Geloof, om de Profetie in bezit te kunnen nemen!
Met dank aan: bisschop Guaracy Santos,