razao-706x410Er zijn er oneindig veel. Maar het voornaamste voordeel heeft te maken met het veroveren en behouden van de Eeuwige Behoudenis van de ziel.
Hoevelen begonnen goed in het geloof, maar raken na verloop van tijd ontmoedigd?
Hoeveel zwommen om een bepaald doel te behalen, zij zwommen en zwommen, om uiteindelijk alsnog op het strand te sterven?
Waarom? Omdat zij op de een of andere manier beïnvloed werden door een gevoel. Hetzij het gevoel van een verkoelend geloof, een gevoel van wrok jegens een naaste, schuldgevoel, gevoelens van twijfel, het gevoel van verachting, oftewel, een oneindigheid aan gevoelens die niets te maken hebben met het Bijbelse geloof.
Het Bijbelse geloof behandelt enkel hetgeen geschreven staat in het Woord van God. Of u nou liefde, haat, zin om te gehoorzamen of ongehoorzamen voelt, dat doet er niet toe. Wat ertoe doet is of het geschreven staat. Dit wil zeggen: het heeft niets te maken met gevoelens.
Wat God zei of zegt, dient gehoorzaamd te worden, ongeacht of wij het leuk vinden of niet, of we er zin in hebben of niet…
Het is een grote fout geweest om het zo rijke, kostbare en waardevolle geloof te associëren met gierige gevoelens, zoals die van het corrupte hart, dat onverbeterlijk corrupt is. Het is alsof u de mooiste kleding ter wereld aantrekt en naar het moeras gaat om krabben te vangen…
Via de profeet Jesaja, BELOOFDE de Heer:

“En op hem (Jezus) zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren:
– (Jesaja 11:2).

Waar staan de gevoelens van blijdschap of verdriet; liefde of haat; spijt of minachting in deze Heilige Tekst? Integendeel, God is Wijsheid, Verstand, Raad, Sterkte, Kennis en Vrees!
In de kerk “voelt” u zich warm in het geloof en buiten voelt u zich koud. Dit wil zeggen: de persoon die een geloof leeft dat gebaseerd is op wat hij voelt of niet voelt, toont dat zijn geloof afhangt van wat hij voelt, niet van de gehoorzaamheid aan het Woord van God. Dit toont aan dat deze gelovige nooit uit de Geest werd geboren.
Door de profeet zei God tegen Israël:

“En Ik zal u herders naar mijn hart geven, die u zullen weiden met kennis en verstand”
– (Jeremia 3:15)

Bisschop Edir Macedo