pai_filho-706x432En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? (Lucas 11:9-13)

Met andere woorden, als uw kinderen iets goeds vragen, zou u hen dan iets slechts geven? Want wat voor goeds doet een slang, een schorpioen of een steen aan uw kinderen? Geen! En zelfs u, die slecht bent, zou uw kinderen niets slechts geven. Dus, zou het dat God, die goed is, iets slechts geeft aan iemand die Hem om iets goeds vraagt?
Veel meer dan een ei, brood, een vis of wat de mensheid dan ook als belangrijk ziet, wil God Zijn Geest geven. Want er is niets en niemand belangrijker dan de Heilige Geest.
Wat de persoon dient te doen is zoeken, vragen en kloppen. Want hoe kan een persoon ontvangen als hij niet vraagt, vinden als hij niet zoekt en de deur geopend zien worden zonder te kloppen? Wij moeten ons deel doen en God zal Zijn deel doen. Het deel van de discipelen was blijven in Jeruzalem, het deel van God was hun bekleden met de Kracht van Boven.

En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge (Lucas 24:49).

Met dank aan: bisschop Romualdo Panceiro