vredeDe vrede van God is het eerste teken van de doop met de Heilige Geest.
Vrede die voortkomt uit het feit dat de zondaar vergeven werd en, als gevolg, ook gerechtvaardigd door zijn geloof.
Hieruit constateren wij dat de doop met de Heilige Geest alleen plaatsvindt nadat de persoon zijn oude leven verlaat.
Niemand die de beslissing niet neemt om de zonde te verlaten, kan de Heilige Geest ontvangen.
Eerst moet de persoon de zonde verlaten, door hem te erkennen en achter zich te laten.
Die beslissing moet genomen worden met het doel om God te behagen en Zijn wil te doen.
U, die bezig bent met de Heilige Geest zoeken, zorg ervoor dat uw geweten rein blijft, door afstand te nemen van alle dingen die u doen twijfelen.
Blijf gefocust op uw Doel, zonder zich te laten afleiden.
Wees als zodanig niet bezorgd, niet eens met hoelang het zal duren totdat u de Heilige Geest ontvangt.
Wees alleen geconcentreerd op uw deel te doen.
Voordat u het verwacht, zal God Zijn deel doen
“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus” (Rm 5:1)
Bisschop Rui Silva
Bezoek ook mijn blog op: bpruisilva.nl