shutterstock_149502059-706x471“Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan.”
Efeziërs 4:26

Een ieder van ons heeft momenten van boosheid, echter, we kunnen dit niet laten duren tot de volgende dag, noch haat en wrok in ons binnenste hebben, wat ertoe leidt dat wij onze naaste niet kunnen vergeven. Want als dit gebeurt, worden wij ook belemmerd om door God vergeven te worden.
Ester Bezerra