“Vroeg Akis: Waar hebt gij heden een inval gedaan? – dan antwoordde David: In het Zuiderland van Juda, of: in het Zuiderland van de Jerachmeëlieten, of: in het Zuiderland van de Kenieten” (1 Samuël 27:10) NBG ’51.
Er was een tijd in het leven van David dat elke dag een dag van oorlog was. Het werd zo een routine dat wanneer hij elke avond thuis kwam, mensen hem vroegen, “Met wie heb je vandaag gevochten?”
Dat is een goed verhaal en een goede vraag om ons gemotiveerd te houden. We dienen allemaal onze dagelijkse strijden te voeren en aan het eind van elk dag een antwoord te geven op de vraag: “Met wie/wat heb ik vandaag gestreden?”
Als we niet hebben gestreden, dan konden wij onmogelijk iets hebben overwonnen. Een dag van overwinning wordt alleen maar gevolgd door een dag van strijden.
Dus, waar heeft u vandaag tegen gestreden?
P.S. Het is duidelijk dat het doel nooit dient te zijn om een ander persoon aan te vallen, maar wel het kwaad. Het is echter onvermijdelijk, dat mensen die het kwaad uitoefenen zich aangevallen voelen wanneer u het kwaad aanvalt.