mulher-706x432Niemand heeft meer interesse om kinderen voort te brengen dan de Heilige Geest. Maar dit kan niet gerealiseerd worden zonder de eerlijke wens van de mens.
De Schepper kan Zijn wil niet opleggen aangezien Hij een vrije wil aan Zijn schepping heeft gegeven.
Het probleem is dat de persoon de wens aan de buitenkant laat zien, maar van binnen is hij niet altijd bereid.
De kerken zitten vol met zulke mensen. Ze uiten iets voor het Altaar, maar diep van binnen weigeren ze het. Pure hypocrisie! Het zijn ware artiesten. Ze spelen elke rol. Het ene moment zijn ze goeieriken, het andere moment zijn ze dieven.
Zo een type karakter houdt de werken van de Heilige Geest tegen. Wat baat het om Jezus te accepteren, de Bijbel te lezen en te bidden zonder na te denken? Denkt u niet dat God uw innerlijk zal zien?
Het kan op een sluwe manier uw ware intenties voor alles en iedereen verbergen, behalve de Heilige Geest! Voor Hem bestaat er geen enkele vermomming.
Met deze hypocriete transparantie wordt het moeilijk om door de Heilige Geest opnieuw geboren te worden.
De manier is om het hart te scheuren en openlijk uw verborgen zondes bloot te stellen en ze te verlaten. Alleen dan pas zal Hij in staat zijn om u opnieuw geboren te doen worden!
Bisschop Edir Macedo